Kluby Seniora

KLUBY SENIORA

Kluby Seniora zrzeszające  najstarszych, ale wciąż aktywnych mieszkańców miasta. Energiczni, pełni inicjatywy Seniorzy mogą spotkać się w grupie rówieśników, przyjemnie i twórczo spędzić czas. Uczestnictwo w Klubach Seniora jest nieodpłatne.
Podstawową ofertą klubów są cykliczne spotkania dla kameralnych grup rozwijające pasje i zainteresowania.

Oferta zajęciowa Klubów Seniora obejmuje:

Zajęcia z psychologiem, w czasie których Uczestnicy mogą lepiej poznać samych siebie jak i otaczających ich ludzi. Spotkania  mają na celu  ćwiczenie technik pamięciowych pozwalających bez trudu zapamiętywać nowe informacje. Ponadto uczą  podejmować konstruktywne decyzje, otwierające różne drogi działania. Inną formą zajęć z psychologiem są  prezentacje i wykłady poruszające najbardziej interesujące Uczestników tematy.

Zajęcia muzyczne, rozwijające talenty: wokalny i instrumentalny. Wspólne śpiewanie z akompaniamentem gitary czy instrumentu klawiszowego to wspaniała rozrywka, ale też duże wyzwanie, ponieważ Klubowicze często biorą udział w występach artystycznych. Prezentacje multimedialne obejmujące szeroką gamę tematów muzycznych to wspaniała okazja, aby poszerzyć wiedzę na ten temat.

Zajęcia warsztatowe to połączenie  plastyki,  rękodzieła i florystyki. Różnorodność i atrakcyjność stosowanych technik oraz zastosowanie w zajęciach niekonwencjonalnych materiałów (ze względu na ich fakturę, możliwości przekształcania i zestawiania z innymi) sprzyja stymulowaniu wyobraźni twórczej, pobudza fantazję, podnosi atrakcyjność działań i zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Prace Wykonane w czasie zajęć niejednokrotnie biorą udział w konkursach plastycznych,
a także są prezentowane w czasie wystaw.

Gimnastyka usprawniająca to zajęcia prowadzone przez rehabilitantów . Pogadanki na tematy prozdrowotne poszerzają wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Dostosowane do wieku i  możliwości Seniorów ćwiczenia pozwalają zachować sprawność i poprawić stan zdrowia. W miesiącach letnich proponujemy spacery z kijami Nordic walking.
Zalet aktywności fizycznej jest niekończenie wiele dlatego zajęcia ruchowe cieszą się dużą popularnością wśród naszych Uczestników.

16 Klubów Seniora będących w strukturze organizacyjnej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ma swoje siedziby w różnych dzielnicach miasta:

 • Klub Seniora „Owocowa” przy ul. Owocowej 6 w Dzielnicy Ponikwoda, czynny w poniedziałki i środy w godz. 16.00-19.00. W ofercie: zajęcia rękodzielnicze, muzyczne. Gimnastyka usprawniająca, gry i zabawy świetlicowe.
 • Klub Seniora „Pogodna ” przy dr Męczenników Majdanka 27 w Dzielnicy Bronowice, czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.00-17.00. W ofercie: zajęcia literackie, muzyczne z elementami choreoterapii oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9 w Dzielnicy Dziesiąta, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00 W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy pamięci, wykłady, pokazy multimedialne, zajęcia rękodzielnicze, literackie oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Pod Świerkami ” przy ul. Tuwima 5 w Dzielnicy Dziesiąta, czynny we wtorki w godz. 10.00-14.00 i czwartki w godz. 10.00-16.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć, zajęcia rękodzielnicze, muzyczne. Gimnastyka usprawniająca i porady z zakresu zdrowia.
 • Klub Seniora „Dziesiąta ” przy ul. Kunickiego 130 w Dzielnicy Dziesiąta, czynny we wtorki w godz. 12.30-14.00 i środy w godz. 11.00-14.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem usprawniające procesy poznawcze i pamięć, wykłady oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Śródmieście ” przy ul. Narutowicza 6 w Dzielnicy Śródmieście, czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.30–14.30. W ofercie: zajęcia muzyczne i plastyczne oraz wykłady o sztuce.
 • Klub Seniora „Roztocze ” przy ul. Roztocze 1 w Dzielnicy Węglin, czynny w poniedziałki w godz. 13.00–16.00 i środy w godz. 10.00-15.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć, zajęcia rękodzielnicze, oraz muzyczne. W czasie zajęć muzycznych odbywają się próby chóru.
 • Klub Seniora „Ruta ” przy al. Jana Pawła II 11, w Dzielnicy Czuby, czynny w poniedziałki w godz. 11.00-14.00, wtorki w godz. 10.00-16.00 i piątki w godzinach 12.30–15.30. W ofercie: gimnastyka usprawniająca, porady z zakresu zdrowia, zajęcia rękodzielnicze i plastyczne, oraz muzyczne. W klubie działa również zespół wokalno-instrumentalny.
 • Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, w Dzielnicy Zemborzyce, czynny w środy w godz.15.30-18.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady oraz zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Sławin ” przy Sławinkowskiej 50 w Dzielnicy Sławin, czynny we wtorki w godz. 15.30-18.00, środy i piątki w godz. 14.00-17.00 W ofercie zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia rękodzielnicze oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Nałkowskich , przy ul. Nałkowskich 114 czynny we wtorki w godz. 12.30-15.30. W ofercie –zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Głusk ” przy ul. Głuskiej 145 w Dzielnicy Głusk – działalność zawieszona
 • Klub Seniora „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15 w Dzielnicy Felin, czynny w czwartki w godz. 11.30-14.30. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady oraz zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, w Dzielnicy Kalinowszczyzna, czynny w czwartki w godz. 16.00-19.00. W ofercie zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, projekcje multimedialne oraz zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Sławinek” przy Al. Warszawskiej 31 w Dzielnicy Sławinek, czynny w poniedziałki w godz. 10.30-13.30. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, projekcje multimedialne oraz zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15 w dzielnicy Kalinowszczyzna, czynny w czwartki w godz.10.00-13.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze oraz pamięć, prelekcje i wykłady.

Informacje dotyczące Klubów Seniora można uzyskać pod numerem telefonu: 539 867 637