SOS dla Seniora

NOWE OPASKI ŻYCIA DLA LUBELSKICH SENIORÓW –„SOS DLA SENIORA”

Przejdź do dokumentów

Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin podejmuje kolejne działania na rzecz swoich Seniorów. Od dwóch lat realizowany jest pilotażowy program „SOS dla Seniora” oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lubelscy seniorzy mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

  • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
  • miernik tętna,
  • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Z końcem b.r. program pilotażowy kończy się, ale Miasto Lublin, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby seniorów w tym zakresie, będzie kontynuowało tę bezpłatną formę wsparcia.
Nowa rekrutacja rozpoczyna się 4 stycznia i potrwa do 18 stycznia 2021 roku lub do wyczerpania miejsc. Ze względu na bezpieczeństwo Seniorów, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną lub internetową. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

  1. mieć co najmniej 60 lat życia, a w szczególnych przypadkach warunkowanych stanem zdrowia, z opaski może skorzystać osoba poniżej 60 roku życia,
  2. być mieszkańcem Miasta Lublin,
  3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki oraz spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:

  • pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 637, 539 867 635, 880 523 421 – w godz. 7.00-15.00.
  • mailowo na adres: .

Usługa teleopieki jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie koszty pokrywa Gmina Lublin, a bezpośrednim realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28.
Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2022 roku. W nowej edycji może wziąć udział 400 seniorów.
W razie potrzeby, z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkiej pomocy związanej z rekrutacją i wypełnieniem niezbędnej dokumentacji.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji

Kandydat zgłaszający się za pomocą maila wysyła zeskanowane wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3. Dopuszczane jest zrobienie czytelnych fotografii załączników i wysłane ich mailem.

Kandydat zgłaszający się osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie terminu wizyty przynosi wypełnione i podpisane Załączniki nr 1,2,3.

Uczestnik zgłaszający się telefonicznie przygotowuje dane wymagane w Załączniku nr 2 w celu przekazania ich podczas rozmowy telefonicznej.

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora realizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie pn. „SOS dla Seniora”.

Załącznik nr 1 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Klauzula informacyjna RODO.

Załącznik nr 2 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 3 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Oświadczenie o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 4 do Regulamin Rekrutacji i Udziału w Teleopiece SOS dla Seniora – Wzór „Karty Informacyjnej Pacjenta”.

Dokumenty można pobrać w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 w Lublinie.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących projektu “SOS dla Seniora” zachęcamy do zapoznania się z najczęściej pojawiającymi się pytaniami i odpowiedziami odnośnie rekrutacji czy działania opaski.

Pytania i odpowiedzi “SOS dla Seniora”