Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością “Benjamin”

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

„BENJAMIN”

ZBOŻOWA 22A W LUBLINIE

            Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonuje
w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.  Liczba miejsc w Ośrodku wynosi 15.

Zadaniem Ośrodka jest wspieranie uczestników poprzez objęcie ich kompleksową terapią i rehabilitacją, której celem jest uzyskanie optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego oraz jak największej samodzielności. Posiadamy przyjazną bazę lokalową oraz bogaty zestaw pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.

Ośrodek świadczy następujące usługi:

 1. usługa żywieniowa
 2. usługi opiekuńcze-pielęgnacyjne
 3. rehabilitacja społeczna:
  • terapia psychologiczna
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia wspomagająco-aktywizujące
  • organizacja wolnego czasu
 4. rehabilitacja fizyczna
 5. praca socjalna

Usługi są świadczone w ramach:

 1. pobytu dziennego
 2. okresowego 5-dniowego pobytu całodobowego
 3. okresowego 5-dniowego wsparcia popołudniowo – nocnego
 4. punktu usług specjalistycznych.

 

 

Dane kontaktowe:

ZOW w Lublinie: Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”

 1. Zbożowa 22A w Lublinie

nr telefonu 81 466 55 69

e-mail: