Polityka Senioralna EFS +

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego. Celem szczegółowy projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym  uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej w okresie 01.09.2023 r.-31.12.2025 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny +

Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021–2027

Priorytet: VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Działanie: 8.5 Usługi społeczne

Zasięg: regionalny

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wartość całkowita:  45 287 110,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 43 022 754,50 PLN

Wartość dofinansowania z UE dla Gminy Lublin 4 575 010,00 PLN

Termin realizacji: 01.09.2023 r. – 31.12.2025 r.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie w okresie sierpień 2024 – grudzień 2025 w ramach projektu będzie realizował na rzecz 50 beneficjentów usługę psychologiczną.

Partnerami projektu są:

Gmina Lublin, Gmina Wisznice, Miasto Chełm, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Dzwola, Gmina Modliborzyce, Miasto Krasnystaw, Gmina Łopiennik Górny,  Gmina Urzędów, Gmina Jastków, Gmina Wojciechów, Gmina Wólka, Miasto Łuków, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Krynice, Miasto Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów – Osada, Gmina Rachanie,  Gmina Leśniowice, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Sitno,  Gmina Trzydnik Duży,  Gmina Wilkołaz,  Gmina Gościeradów,  Gmina Potok Wielki, Gmina Szastarka, Gmina Tarnawatka,  Gmina Telatyn, Gmina Ryki, Gmina Żmudź, Gmina Wąwolnica, Gmina Kurów, Gmina Krasnobród.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Polityka Senioralna z RODO

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2a Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2b Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 Wykaz partnerów

Załącznik nr 5 Indywidualna Karta Wsparcia

Załącznik nr 6 Karta Oceny