Kluby Seniora

Kluby Seniora zrzeszające  najstarszych, ale wciąż aktywnych mieszkańców miasta. Energiczni, pełni inicjatywy Seniorzy mogą spotkać się w grupie rówieśników, przyjemnie i twórczo spędzić czas. Uczestnictwo w Klubach Seniora jest nieodpłatne.
Podstawową ofertą klubów są cykliczne spotkania dla kameralnych grup rozwijające pasje i zainteresowania.

Oferta zajęciowa Klubów Seniora obejmuje:

Zajęcia z psychologiem, w czasie których Uczestnicy mogą lepiej poznać samych siebie jak i otaczających ich ludzi. Spotkania  mają na celu  ćwiczenie technik pamięciowych pozwalających bez trudu zapamiętywać nowe informacje. Ponadto uczą  podejmować konstruktywne decyzje, otwierające różne drogi działania. Inną formą zajęć z psychologiem są  prezentacje i wykłady poruszające najbardziej interesujące Uczestników tematy.

Zajęcia muzyczne, rozwijające talenty: wokalny i instrumentalny. Wspólne śpiewanie z akompaniamentem gitary czy instrumentu klawiszowego to wspaniała rozrywka, ale też duże wyzwanie, ponieważ Klubowicze często biorą udział w występach artystycznych. Prezentacje multimedialne obejmujące szeroką gamę tematów muzycznych to wspaniała okazja, aby poszerzyć wiedzę na ten temat.

Zajęcia warsztatowe to połączenie  plastyki,  rękodzieła i florystyki. Różnorodność i atrakcyjność stosowanych technik oraz zastosowanie w zajęciach niekonwencjonalnych materiałów (ze względu na ich fakturę, możliwości przekształcania i zestawiania z innymi) sprzyja stymulowaniu wyobraźni twórczej, pobudza fantazję, podnosi atrakcyjność działań i zachęca do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań. Prace Wykonane w czasie zajęć niejednokrotnie biorą udział w konkursach plastycznych, a także są prezentowane w czasie wystaw.

Gimnastyka usprawniająca to zajęcia prowadzone przez rehabilitantów. Pogadanki na tematy prozdrowotne poszerzają wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Dostosowane do wieku i  możliwości Seniorów ćwiczenia pozwalają zachować sprawność i poprawić stan zdrowia. W miesiącach letnich proponujemy spacery z kijami Nordic walking.
Zalet aktywności fizycznej jest nieskończenie wiele dlatego zajęcia ruchowe cieszą się dużą popularnością wśród naszych Uczestników.

16 Klubów Seniora będących w strukturze organizacyjnej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ma swoje siedziby w różnych dzielnicach miasta:

Informacje dotyczące Klubów Seniora można uzyskać pod numerem telefonu: 539 867 637

 • Klub Seniora „Owocowa” przy ul. Owocowej 6 w Dzielnicy Ponikwoda, czynny w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 16.00-18.00, W ofercie: zajęcia z psychologiem usprawniające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, zajęcia rękodzielnicze, gimnastyka usprawniająca
 • Klub Seniora „Pogodna” przy dr Męczenników Majdanka 27 w Dzielnicy Bronowice, czynny w poniedziałki w godz. 15.00-17.00. W ofercie: zajęcia plastyczne oraz wykłady, zajęcia z psychologiem, ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze.
 • Klub Seniora „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9 w Dzielnicy Dziesiąta czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00-18.30. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć, zajęcia rękodzielnicze, literackie. Gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5 w Dzielnicy Dziesiąta, czynny we wtorki w godz. 10.30-13.30 i czwartki w godz. 10.30-14.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć, zajęcia rękodzielnicze, gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 130 w Dzielnicy Dziesiąta, czynny we wtorki w godz. 10.00-14.00 i środy w godz. 10.30-13.30. W ofercie: zajęcia z psychologiem usprawniające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, zajęcia plastyczne oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6 w Dzielnicy Śródmieście, czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00-13.30. W ofercie: zajęcia muzyczne i plastyczne oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Roztocze” przy ul. Roztocze 1 w Dzielnicy Węglin, czynny w poniedziałki w godz. 10.00-12.30 i środy w godz. 10.30-15.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspomagające procesy poznawcze i pamięć, zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze.
 • Klub Seniora „Ruta” przy al. Jana Pawła II 11, w Dzielnicy Czuby, czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15.30-18.00. W ofercie: zajęcia muzyczne, rękodzielnicze oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, w Dzielnicy Zemborzyce, czynny w czwartki w godz. 15.30-18.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady oraz zajęcia muzyczne.
 • Klub Seniora „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50 w Dzielnicy Sławin, czynny we wtorki,środyi czwartki w godz. 15.30-18.00 W ofercie zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia rękodzielnicze oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15 w Dzielnicy Felin, czynny we wtorki w godz. 10.00-12.00 i czwartki w godz. 10.30-13.30. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady z zakresu psychologii, zajęcia muzyczne oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, w Dzielnicy Kalinowszczyzna, czynny w środy w godz. 15.30-18.00. W ofercie zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, projekcje multimedialne.
 • Klub Seniora „Sławinek” przy Al. Warszawskiej 31 w Dzielnicy Sławinek, czynny poniedziałki w godz.10.30-13.30, w czwartki w godz. 9.30-13.00 i piątki w godz. 10.00-13.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, projekcje multimedialne, zajęcia muzyczne oraz gimnastyka usprawniająca.
 • Klub Seniora „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15 w dzielnicy Kalinowszczyzna, czynny w czwartki w godz.10.00-13.00. W ofercie: zajęcia z psychologiem wspierające procesy poznawcze oraz pamięć, prelekcje i wykłady.
 • Klub Seniora „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16 w dzielnicy LSM, czynny w poniedziałki i wtorki w godz.15.30-17.30. W ofercie: zajęcia wspierające procesy poznawcze i pamięć, wykłady, projekcje multimedialne.
 • Zespół instrumentaly Klubów Seniora – próby odbywają się przy ul. Nałkowskich 108 we wtorki w godz. 14.00-16.00

Pozostałe Kluby Seniora działające w W Zespole Ośrodków Wsparcia: