Zespół Ośrodków Wsparcia

Zespół Ośrodków Wsparcia jest jednostką organizacyjną Gminy Lublin.

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub bezradność, wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

W skład zespołu wchodzi:

  • 20 Klubów Seniora
  • 6 Centrów Dziennego Pobytu dla Seniorów
  • 4 Punkty Domowej Opieki
  • Ośrodek Wsparcia dla Osób z niepełnosprawnością ,, Benjamin”
  • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Ośrodki wsparcia przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, z niepełnosprawnością fizyczną, osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Na rzecz osób potrzebujących w Zespole działa łącznie 105 wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Są wśród nich: pracownicy socjalni, terapeuci, psychologowie, logopedzi, pielęgniarki, masażyści, fizjoterapeuci oraz pracownicy obsługowi, dzięki którym możemy zaoferować uczestnikom gorące domowe obiady a wszystkie nasze ośrodki są czyste i piękne.

Udzielając wsparcia bazujemy na założeniach humanizmu, akcentującego godność i wolność jednostki , akceptujemy i szanujemy indywidualizm.

Dążymy do podtrzymywania i rozwijania maksymalnej samodzielności podopiecznych, zapobiegając instytucjonalizacji.

Tworzymy miejsca otwarte i przyjazne ludziom.

Realizując naszą misję kierujemy się przesłaniem:

„Największy dar to drugi człowiek, …

                                                                                  który daje swoją obecność,

                                                                                  który jest wsparciem,

                                                                                  który dotrzymuje słowa,

                                                                                  na którego zawsze możesz liczyć.”