Centrum Usług Socjalnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW DZIELNICY KALINOWSZCZYZNA – OSOBY W WIEKU EMERYTALNYM

DO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH,

KTÓRE MIEŚCI SIĘ W LUBLINIE PRZY ULICY LWOWSKIEJ 28.

NASZĄ MISJĄ JEST WSPIERANIE SENIORÓW W POKONYWANIU TRUDNOŚCI CODZIENNEGO ŻYCIA ORAZ PODTRZYMYWANIE PSYCHOAKTYWNEJ SPRAWNOŚCI U OSÓB STARSZYCH, UMOŻLIWIAJĄCEJ IM JAK NAJDŁUŻSZE SAMODZIELNE I SPRAWNE FUNKCJONOWANIE W NATURALNYM ŚRODOWISKU

CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 7:00 – 16:00

OSOBOM NIEOPUSZCZAJĄCYM MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN ZDROWIA OFERUJEMY:

DOWÓZ OBIADÓW

PORADNICTWO I WSPARCIE SOCJALNE

Centrum Usług Socjalnych

ul. Lwowska 28
20-128 Lublin
tel. 81 466 55 60 w. 4 (pracownik socjalny) lub w. 5 (kuchnia/intendentka)