Centrum Dziennego Pobytu nr 3

Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3

ul. Niecała 16
20-080 Lublin
tel. 81 466 52 98 lub 880 523 417

Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Jest jednym z najstarszych ośrodków, będących miejscem dziennego pobytu dla seniorów, a jego historia datuje się od 1979 roku. Ośrodek mieści się w centrum Miasta, w samym jego sercu, przy ulicy Niecałej 16. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

CDP3 to miejsce wszechstronnej aktywizacji seniorów: fizycznej, psychicznej i społecznej. Każdy dzień staramy się spędzać ciekawie, twórczo i wesoło. Służą temu prowadzone u nas zajęcia terapeutyczne: plastyczne, muzyczne, literackie, psychologiczne, ruchowe. Sprzyja temu także panująca u nas serdeczna, rodzinnie ciepła atmosfera.