Klub Seniora Wieniawa i Głusk

Klub Seniora Wieniawa
al. Racławickie 24
20-037 Lublin
tel. 880 523 421

Klub przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie Miasta Lublina. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Miejsce dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora „Wieniawa” umożliwia spotkania Seniorom z rówieśnikami, prowadzone w Klubie formy terapii mają na celu podniesienie samooceny, poszerzenie zainteresowań Seniorów a także naukę podstaw języka angielskiego.

Proponowane zajęcia terapeutyczne:

  • zajęcia ruchowe,
  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia literackie,
  • nauka języka angielskiego.

Klub Seniora „Głusk”

ul. Głuska 145
20-388 Lublin
Tel. 880 523 421

Klub przeznaczony jest dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie dzielnicy Głusk. Zapraszamy na zajęcia w piątki w godzinach 13.30 do 16.00.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Miejsce dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem Klub Seniora „Głusk” jest zapewnienie wsparcia Seniorom przez umożliwienie korzystania ze społecznej aktywizacji i integracji, poszerzenie zainteresowań Seniorów, podniesienie samooceny, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Proponowane zajęcia terapeutyczne:

  • zajęcia z psychologiem m.in. usprawniające procesy poznawcze: pamięć, uwagę myślenie;
  • zajęcia edukacyjne;
  • zajęcia ruchowe.

Zapraszamy!