MAJ W DOA

8 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” i Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zorganizowali sprzed Zamku Lubelskiego uroczysty przemarsz do Auli Caritas Diecezji Lubelskiej w Lublinie przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2.

W Auli zaprezentowany był program artystyczny, wystąpili artyści reprezentujący lubelskie organizacje oraz placówki terapeutyczne i edukacyjne działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W obchodach wzięła udział reprezentacja DOA, zarówno uczestników jak i rodziców i pracowników.

20 maja odbyły sią warsztaty tworzenia biżuterii z żywych roślin. Warsztaty były prowadzone przez Panie Nauczycielki ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych. Pani Ewa Żminda – nauczyciel terapii zajęciowej oraz Pani Anna Niedziela – nauczyciel florystyki, przygotowały ciekawe i niezwykle atrakcyjne zajęcia dla rodziców naszych Uczestników.