Senioralny Październik

26 października z okazji Dni Seniora Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu autorskim przygotowanym przez jedną z uczestniczek ośrodka Panią Janinę Kaniewską, która wraz ze swoją córką Renatą zaprezentowała życiorys i twórczość swojej Mamy Pani Heleny Zofii Cholszewskiej. Lubelska poetka mimo ukończenia tylko czterech klas szkoły powszechnej była osobą niezwykle światłą i oczytaną; tworzyła piękne utwory, w których nie zabrakło miłości zarówno do bliźniego jak i otaczającej człowieka przyrody.

 

„Same czary”

W zaczarowanym jesteś lesie

Wkoło zaczarowane drzewa

Zaczarowany wietrzyk niesie

Piosenkę co ptak ją czarowny śpiewa

Szept jakiś plącze się półgłośnie

Księżyc zapodział się czy schował?

Nikt tu nie mówi nic o wiośnie!

Może ktoś wiosnę zaczarował?

Zaczarowane gwiazdy drżąc

Po mlecznej drodze Wóz się toczy.

Zaczarowane wzejdzie słońce

I oczaruje Twoje oczy!

 

„ Kiedyś w domach naszych dziadków uprawiano muzykę, śpiewano przy towarzyskich spotkaniach, także pisano wiersze! I utwory te są dziś żywym świadectwem swojego czasu, który przeminął, ale w wierszach został zatrzymany i trwa niezmiennie żywy do dziś….”

 

Waldemar Michalski

Co kto lubi – Warsztaty tematyczne dla Lubelskich Seniorów

Jednym z priorytetów w działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie jest aktywizacja Uczestników – istotny aspekt życia każdego człowieka. W przypadku seniorów aktywność nabiera szczególnego znaczenia , nie tylko dla nich samych ale również dla całego społeczeństwa. Aktywny senior to senior samodzielnie i sprawnie funkcjonujący w środowisku, nie wymagający opieki , który, dysponując dużą ilością wolnego czasu chce i potrafi swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami wesprzeć innych.

Czytaj dalej… “Co kto lubi – Warsztaty tematyczne dla Lubelskich Seniorów”

Senioralny październik


24 października z okazji Dni Seniora Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ mieli okazję wziąć udział w zajęciach ze sztuki samoobrony zorganizowanych przez przedstawicieli Straży Miejskiej. Po części teoretycznej, podczas której zaprezentowane zostały filmy ukazujące przypadki zagrożeń – oszustw, czy napadów na osoby starsze, Seniorzy mogli poćwiczyć metody pozwalające obronić się przed napastnikiem.

Czytaj dalej… “Senioralny październik”