Sesja portretowa Seniorek

W dniu 9-10 marca br. została zorganizowana sesja portretowa w ramach projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj dalej… “Sesja portretowa Seniorek”