XVIII Przegląd Twórczości Uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia pt. „Piosenka Wakacyjna”

W dniu 27 lipca 2023 r. w Ośrodku Malibu w Krężnicy Jarej, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, zorganizowany został XVIII Przegląd Twórczości Uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia pt. „Piosenka Wakacyjna”. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku.

Czytaj dalej… “XVIII Przegląd Twórczości Uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia pt. „Piosenka Wakacyjna””

Klub Senior+ „Centrum Aktywizacji na Narodowym Czytaniu w Przedszkolu nr 78

12 września uczestnicy Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” zostali zaproszeni do Przedszkola nr 78 w Lublinie, które to przyłączyło się do akcji „Narodowego Czytania”. W plenerze przedszkolnego ogrodu zostały odczytane fragmenty dzieła Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Nie zabrakło quizów tematycznych oraz zabaw ruchowych w co włączyli się również seniorzy.

Czytaj dalej… “Klub Senior+ „Centrum Aktywizacji na Narodowym Czytaniu w Przedszkolu nr 78”