Kontynuacja obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością “Benjamin”

W dniu 17 maja 2023 roku w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” odbyły się warsztaty muzyczne. Były one kontynuacją cyklu spotkań w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Zajęcia rozpoczęły się od dedykowania utworów przez uczestników dla poszczególnych osób z kadry. Piosenki były śpiewane samodzielnie lub odtwarzane, w zależności od możliwości naszych mieszkańców. Szybko jednak na plan pierwszy wysunął się taniec. I to on królował do końca naszego spotkania.