Kurs „Pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia”

W dniach 2 września oraz 9 września w Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK przy ul. Bursaki 17, dla pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie został zorganizowany kurs „Pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia”.

Kurs prowadzony był w formie wykładu, a także ćwiczeń praktycznych, podczas których zostały wykorzystane fantomy szkoleniowe i podstawowe sprzęty stosowane w ratownictwie np. środki opatrunkowe, kołnierz ortopedyczny, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Szkolenie w szczególności było ukierunkowane na udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Zajęcia poprowadzone zostały przez lekarzy, ratowników, posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne.

Zdobyta wiedza podniosła umiejętność pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.