Lato w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4

Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 proponuje letnie inicjatywy możliwe do realizacji, pomimo stanu podwyższonego zagrożenia COVID-19.
W codziennych wykładach i zajęciach uczestniczy ok. 20 osób. Dla zachowania sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej seniorów, Ośrodek organizuje zajęcia z wiedzy o zdrowiu, kulturze, literaturze, psychologii, muzyki, z wiedzy przyrodniczo-geograficznej oraz treningi pamięci. W ramach profilaktyki zdrowotnej dwa razy w tygodniu odbywają są zajęcia ruchowe: gimnastyka, marsz z kijkami.
Dodatkowo 21 lipca br. zorganizowane zostało spotkanie z psychologiem, dr Wiesławem Poleszakiem na temat sposobów radzenia sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia w obecnej sytuacji. Polecamy również naszym uczestnikom udział w 2 konkursach: „Senior w koronie” – konkurs literacki oraz konkurs fotograficzny: „Moje najpiękniejsze zielone miejsce na ziemi”, których realizatorem jest Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych.