Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Klubie Senior+ „Centrum Aktywizacji”


23 lutego w Klubie Senior+ „Centrum Aktywizacji” odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na analizatorze składu ciała seniorzy mogli wykonać pomiary i otrzymane wyniki omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Ponadto otrzymali wyczerpujące informację na temat programów profilaktycznych, zasad korzystania z leczenia uzdrowiskowego oraz z portalem Diety NFZ oraz Akademia NFZ. Spotkanie było dla seniorów bardzo pouczające.