Nieodpłatna edukacja prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO LUBLIN, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizowanego wsparcia na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda.

W niniejszych materiałach zawarto informacje takie jak m.in.:

  • 4 poradniki prawne z zakresu najważniejszych zagadnień, z którymi spotykają się wykonawcy udzielający świadczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, tj.: prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne i zadłużenia),
  • wideoporadniki, w których prawnik, specjalista omawia temat “Upadłość konsumencka”, “Uprawnienia samotnego rodzica”, “Zajęcia  komornicze”, “Odpowiedzialności karnej nieletnich”. Wideoporadnik zawiera mini wykład i kazus.

Więcej informacji dotyczących oferowanego wsparcia można znaleźć na profilu na Facebooku, gdzie zawarto m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta LUBIN.