Uczestnicy Klubu Senior+ “Centrum Aktywizacji” na cmentarzu przy ul. Lipowej.


W dniu 04 listopada uczestnicy Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” odwiedzili groby zmarłych kolegów i koleżanek pochowanych na cmentarzu przy ulicy Lipowej.