Uczestnicy Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” nagrodzeni w konkursie plastycznym


20 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich. Spośród wielu nadesłanych prac aż dziesięcioro naszych uczestników: Klubu Senior+ „Centrum Aktywizacji” oraz Klubu Seniora zostało nagrodzonych. Bardzo dziękujemy Panu Jackowi Majowi Prezesowi Spółdzielni za przepiękne upominki.