Wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin dla Zespołu Ośrodków Wsparcia

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Lublin w XV Konkursie dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi na terenie miasta Lublin przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami w kategorii III – instytucje/ organizacje zaangażowane w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób z niepełnosprawnością.

Wyróżnienie to zostało wręczone podczas uroczystej Gali Aktywni z Lublina w dniu 11 września 2023 roku.

To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie. Staramy się wspierać osoby z niepełnosprawnościami, aby mogły realizować swoje pasje, odnosić sukcesy, aby ich niepełnosprawność nie stanowiła barier w codziennym życiu.