Ruszają zapisy do nowej placówki dla seniorów na Czechowie

Środowiskowe Centrum Seniorów w dzielnicy Czechów jest nowopowstającą placówką prowadzoną przez Miasto Lublin, przeznaczoną dla osób w wieku emerytalnym 60+, nieaktywnych zawodowo. Głównym założeniem Centrum jest wspieranie seniorów w celu umożliwienia im pozostawania jak najdłużej samodzielnym i aktywnym w środowisku zamieszkania, w efekcie czego ograniczenie potrzeby korzystania z całodobowej pomocy instytucjonalnej. Założenia planujemy realizować poprzez prowadzenie współpracy ze środowiskiem, lokalnymi podmiotami funkcjonującymi w różnych obszarach życia społecznego.

Czytaj dalej… “Ruszają zapisy do nowej placówki dla seniorów na Czechowie”